کتابخانه الکترونیکی ایرانیان

کتابخانه اینترنتی ایرانیان – دانلود کتاب های الکترونیکی – معرفی جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی , کتابخانه آنلاین

گت بلاگز کتاب های جلد 1 طراح‍ی‌ م‍داره‍ای‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌ ب‍اVerilog [وری‍

کتاب طراح‍ی‌ م‍داره‍ای‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌ ب‍اVerilog [وری‍لاگ‌] مترجم یا نویسنده پ‍رن‍ده‌اف‍ش‍ار،ه‍ادی‌ جلد 1 1684 قیمت دانلود

شماره ثبت : 1684

عنوان : طراح‍ی‌ م‍داره‍ای‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌ ب‍اVerilog [وری‍لاگ‌]

جلد : 1

نسخه : 2

پديدآورنده : طراح‍ی‌ م‍داره‍ای‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌ ب‍اVerilog [وری‍لاگ‌]

جلد : 1

نسخه : 3

پديدآورنده : طراح‍ی‌ م‍داره‍ای‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌ ب‍اVerilog [وری‍لاگ‌]

جلد : 1

نسخه : 1

پديدآورنده :

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: