کتابخانه الکترونیکی ایرانیان

کتابخانه اینترنتی ایرانیان – دانلود کتاب های الکترونیکی – معرفی جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی , کتابخانه آنلاین

گت بلاگز کتاب های جلد 1 م‍رج‍ع‌ ک‍ام‍ل‌UML with Rational Rose[ی‍و. ام‌. ال‌ رش‍ن‍ال‌ رز] از ش‍وار،را

کتاب م‍رج‍ع‌ ک‍ام‍ل‌UML with Rational Rose[ی‍و. ام‌. ال‌ رش‍ن‍ال‌ رز] مترجم یا نویسنده ب‍اگ‍ز،ون‍دی‌ جلد 1 2864 قیمت دانلود

شماره ثبت : 2864

عنوان : م‍رج‍ع‌ ک‍ام‍ل‌UML with Rational Rose[ی‍و. ام‌. ال‌ رش‍ن‍ال‌ رز]

جلد : 1

نسخه : 4

پديدآورنده : ف‍ن‌آوری‌ اطلاع‍ات‌ و ت‍س‍ه‍ی‍ل‌ ت‍ج‍ارت‌ م‍ل‍ی‌ “ح‍داک‍ث‍ر ب‍ه‍ره‌ب‍رداری‌ از ت‍ج‍ارت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌” (۲)

جلد : 1

نسخه : 1

پديدآورنده : م‍ال‍ی‍ه‌ ع‍م‍وم‍ی‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ خ‍ط م‍ش‍ی‌ م‍ال‍ی‌ دول‍ت‌

جلد : 1

نسخه : 1

پديدآورنده :

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: