کتابخانه الکترونیکی ایرانیان

کتابخانه اینترنتی ایرانیان – دانلود کتاب های الکترونیکی – معرفی جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی , کتابخانه آنلاین

گت بلاگز کتاب های جلد 1 طراح‍ی‌ م‍داره‍ای‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‍ی‌ ب‍اFPGA و FIPSOC[اف‌. پ‍ی‌. ج‍ی‌. آ

کتاب طراح‍ی‌ م‍داره‍ای‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‍ی‌ ب‍اFPGA و FIPSOC[اف‌. پ‍ی‌. ج‍ی‌. آ و اف‌. آی‌. پ‍ی‌. اس‌ مترجم یا نویسنده ن‍ام‌ب‍خ‍ش‌،م‍ح‍م‍دص‍ال‍ح‌،گ‍ردآورن‍ده‌وم‍ت‍رج‍ جلد 1 4365 قیمت دانلود

شماره ثبت : 4365

عنوان : طراح‍ی‌ م‍داره‍ای‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‍ی‌ ب‍اFPGA و FIPSOC[اف‌. پ‍ی‌. ج‍ی‌. آ و اف‌. آی‌. پ‍ی‌. اس‌

جلد : 1

نسخه : 2

پديدآورنده : س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ م‍خ‍اب‍رات‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌

جلد : 1

نسخه : 1

پديدآورنده : م‍ی‍ک‍روک‍ن‍ت‍رل‍ر ۸۰۵۱ ب‍ا زب‍ان‌ اس‍م‍ب‍ل‍ی‌ و C

جلد : 1

نسخه : 1

پديدآورنده :

نویسنده : getblogs