کتابخانه الکترونیکی ایرانیان

کتابخانه اینترنتی ایرانیان – دانلود کتاب های الکترونیکی – معرفی جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی , کتابخانه آنلاین

گت بلاگز کتاب های جلد 1 طراح‍ی‌ ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ه‍ا: ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌، طراح‍ی‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ک‍ارای‍ی‌

کتاب طراح‍ی‌ ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ه‍ا: ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌، طراح‍ی‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ک‍ارای‍ی‌ مترجم یا نویسنده ن‍ق‍ی‍ب‌زاده‌،م‍ح‍م‍ود،۱۳۳۰ جلد 1 1030 قیمت دانلود

شماره ثبت : 1030

عنوان : طراح‍ی‌ ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ه‍ا: ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌، طراح‍ی‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ک‍ارای‍ی‌

جلد : 1

نسخه : 1

پديدآورنده : ک‍ت‍اب‌ ج‍ام‍ع‌ICDL[آی‌.س‍ی‌.دی‌.ال‌]

جلد : 6

نسخه : 1

پديدآورنده : ک‍ت‍اب‌ ج‍ام‍ع‌ICDL[آی‌.س‍ی‌.دی‌.ال‌]

جلد : 6

نسخه : 2

پديدآورنده :

نویسنده : getblogs