کتابخانه الکترونیکی ایرانیان

کتابخانه اینترنتی ایرانیان – دانلود کتاب های الکترونیکی – معرفی جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی , کتابخانه آنلاین

گت بلاگز کتاب های جلد 1 س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‌ م‍دی‍ری‍ت‌: م‍

کتاب س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‌ م‍دی‍ری‍ت‌: م‍ف‍اه‍ی‍م‌، ن‍ظری‍ه‌ه‍ا، ک‍ارب‍رده‍ا مترجم یا نویسنده ص‍راف‍ی‌زاده‌،اص‍غ‍ر،۱۳۳۰ جلد 1 2146 قیمت دانلود

شماره ثبت : 2146

عنوان : س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‌ م‍دی‍ری‍ت‌: م‍ف‍اه‍ی‍م‌، ن‍ظری‍ه‌ه‍ا، ک‍ارب‍رده‍ا

جلد : 1

نسخه : 1

پديدآورنده : م‍رج‍ع‌ ک‍ام‍ل‌ طراح‍ی‌ وب‌ ب‍ا Fire works Mx 2004 [ف‍ای‍ر ورک‍س‌. ام‌. ای‍ک‍س‌] در ۲۴ س‍

جلد : 1

نسخه : 2

پديدآورنده : م‍رج‍ع‌ ک‍ام‍ل‌ طراح‍ی‌ وب‌ ب‍ا Fire works Mx 2004 [ف‍ای‍ر ورک‍س‌. ام‌. ای‍ک‍س‌] در ۲۴ س‍

جلد : 1

نسخه : 1

پديدآورنده :

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: