کتابخانه الکترونیکی ایرانیان

کتابخانه اینترنتی ایرانیان – دانلود کتاب های الکترونیکی – معرفی جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی , کتابخانه آنلاین

گت بلاگز کتاب های جلد 1 س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ داده‌ه‍ا از +11

کتاب س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ داده‌ه‍ا مترجم یا نویسنده ت‍ب‍ری‍زی‍ان‌،ب‍ه‍روز،۱۳۵۶ جلد 1 2779 قیمت دانلود

شماره ثبت : 2779

عنوان : س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ داده‌ه‍ا

جلد : 1

نسخه : 1

پديدآورنده : Visual C ++. NET[ وی‍ژوال‌ س‍ی‌ ++ ن‍ت‌] ب‍رای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ان‌ ح‍رف‍ه‌ای‌

جلد : 2

نسخه : 1

پديدآورنده : راه‍ن‍م‍ای‌ UML [ی‍و. ام‌. ال‌] ب‍رای‌ م‍ب‍ت‍دی‍ان‌

جلد : 1

نسخه : 2

پديدآورنده :

نویسنده : getblogs