کتابخانه الکترونیکی ایرانیان

کتابخانه اینترنتی ایرانیان – دانلود کتاب های الکترونیکی – معرفی جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی , کتابخانه آنلاین

گت بلاگز کتاب های جلد 1 روش‌ه‍ای‌ ن‍وی‍ن‌ م‍ان‍ی‍ت‍وری‍ن‍گ‌ ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍وره‍ا از رح‍ی‍م‌پ‍ور،اب‍راه‍ی‍

کتاب روش‌ه‍ای‌ ن‍وی‍ن‌ م‍ان‍ی‍ت‍وری‍ن‍گ‌ ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍وره‍ا مترجم یا نویسنده رح‍ی‍م‌پ‍ور،اب‍راه‍ی‍م‌،۱۳۴۵-،م‍ت‍رج‍م‌ جلد 1 7187 قیمت دانلود

شماره ثبت : 7187

عنوان : روش‌ه‍ای‌ ن‍وی‍ن‌ م‍ان‍ی‍ت‍وری‍ن‍گ‌ ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍وره‍ا

جلد : 1

نسخه : 1

پديدآورنده : روش‌ه‍ای‌ ن‍وی‍ن‌ م‍ان‍ی‍ت‍وری‍ن‍گ‌ ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍وره‍ا

جلد : 1

نسخه : 2

پديدآورنده : روش‌ه‍ای‌ ن‍وی‍ن‌ م‍ان‍ی‍ت‍وری‍ن‍گ‌ ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍وره‍ا

جلد : 1

نسخه : 3

پديدآورنده :

نویسنده : getblogs