کتابخانه الکترونیکی ایرانیان

کتابخانه اینترنتی ایرانیان – دانلود کتاب های الکترونیکی – معرفی جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی , کتابخانه آنلاین

گت بلاگز کتاب های جلد 1 آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ SQL Server 2000 [اس‌. ک‍ی‍و. ا

کتاب آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ SQL Server 2000 [اس‌. ک‍ی‍و. ال‌. س‍رور۲۰۰۰ ] مترجم یا نویسنده ج‍ع‍ف‍رن‍ژادق‍م‍ی‌،ع‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌ جلد 1 4329 قیمت دانلود

شماره ثبت : 4329

عنوان : آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ SQL Server 2000 [اس‌. ک‍ی‍و. ال‌. س‍رور۲۰۰۰ ]

جلد : 1

نسخه : 2

پديدآورنده : آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ SQL Server 2000 [اس‌. ک‍ی‍و. ال‌. س‍رور۲۰۰۰ ]

جلد : 1

نسخه : 3

پديدآورنده : آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ASP. NET[ای‌. اس‌، پ‍ی‌، ن‍ت‌]

جلد : 1

نسخه : 1

پديدآورنده :

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: